į pradžią turinys susisiekite

Bronio Savukyno premija
spausdinti

Bronio Savukyno premiją 2010 m. įsteigė Lietuvių PEN centras kartu su Kultūros ministerija. Premija skiriama siekiant įvertinti publicistinių kūrinių autorius, kultūros leidinių kryptį formuojančius vyriausiuosius redaktorius už lietuvių kalbos grynumo ir taisyklingumo puoselėjimą, humanistinių vertybių, analitinės minties ir intelektualinės kultūros skleidimą periodiniuose kultūros leidiniuose. Premija įteikiama gruodžio mėnesį.

Laureatai:

 

2010 m. LAIMA KANOPKIENĖ už ilgametį kultūros puoselėjimą, šiuolaikinio Lietuvos gyvenimo apmąstymą publicistikos rašiniuose.

 

2011 m. KĘSTUTIS ŠAPOKA už nepriklausomą ir profesionalų požiūrį į šiuolaikinę dailę ir poleminį azartą.

 

2012 m. DANIELIUS MUŠINSKAS už ilgametį kultūros puoselėjimą ir nuopelnus kultūrinės leidybos baruose.

 

2013 m. KORNELIJUS PLATELIS už nuoseklų darbą kultūrinės leidybos baruose, kultūrinės spaudos telkimą ir sklaidą Lietuvos visuomenėje.

 

2014 m. ALMANTAS SAMALAVIČIUS už profesionalią ir aktualią kultūros publicistiką, aprėpiančią įvairialypę tematiką, už kritinio sąmoningumo žadinimą.

 

2015 m. VIKTORAS RUDŽIANSKAS už ilgametį kultūros puoselėjimą ir nuoseklų darbą kultūrinės leidybos baruose.

 

2016 m. MINDAUGAS KVIETKAUSKAS už platų raštijos ir kultūros istoriko akiratį, temų aktualumą bei puikų literatūrinį stilių.

 

2017 m. PETRAS KIMBRYS  už išugdytą žurnalo „Naujasis Židinys-Aidai“ redaktorių mokyklą bei už lietuvių kalbos grynumo ir taisyklingumo puoselėjimą.