į pradžią turinys susisiekite

Tarptautinio PEN klubo chartija
spausdinti

Tarptautinio PEN klubo chartija teigia, kad:

Literatūra, nors ji tautinė savo prigimtimi, nepripažįsta jokių sienų, todėl privalo būti išsaugota kaip bendra tautų vertybė, nepaisant politinių ar tarptautinių perversmų.
Bet kokiomis aplinkybėmis, o ypač karo metu, meno kūriniai, tas visos žmonijos palikimas, turi išlikti nepaliesti tautinių ar politinių aistrų.
PEN klubo nariai bet kokiomis sąlygomis panaudoja visą savo įtaką geram tautų tarpusavio supratimui ir abipusei pagarbai ugdyti; jie įsipareigoja dėti visas pastangas, kad būtų pašalinta rasinė, klasinė ir tautinė neapykanta ir kad pasaulyje būtų įgyvendintas taikaus žmonijos sambūvio idealas.
PEN klubas gina nevaržomo pasikeitimo idėjomis principą kiekvienoje tautoje, taip pat tarp tautų, ir jos nariai įsipreigoja priešintis visokiam saviraiškos laisvės suvaržymui tame krašte ir toje bendruomenėje, kuriai jie priklauso. PEN klubas pasisako už laisvą spaudą ir smerkia prievartinę cenzūrą taikos metu. Jis tiki, kad būtinybė kovoti už pasaulio pažangą, užtikrinant labiausiai tinkamą politinę ir ekonominę santvarką, skatina atvirai kritikuoti vyriausybes, administracijos organus ir įvairiais institucijas. Ir kadangi laisvė implikuoja savanorišką apsiribojimą, nariai įsipareigoja priešintis tokioms laisvos spaudos blogybėms, kaip melagingos publikacijos, sąmoningos klastotės ir faktų iškraipymas, siekiant politinių ir asmeninių tikslų.