į pradžią turinys susisiekite

Naujienos, veikla
spausdinti
Lietuvių PEN centro valdybos ataskaitinio laikotarpio (2017-2018 m.) ataskaita

Lietuvių PEN centras, vadovaudamasis įstatų II dalies 5 ir 6 punktais (ginti rašytojų kūrybos laisvę, bendradarbiauti su Tarptautiniu PEN klubu, rengti literatūros vakarus ir kitus renginius, siūlyti kandidatus premijoms ir skirti savo premijas), ataskaitiniu laikotarpiu vykdė veiklą Lietuvoje ir tarptautiniu mastu.

 

Lietuvių PEN centro pirmininkas Laimantas Jonušys rugsėjo mėn. dalyvavo Tarptautinio PEN kongrese Lvove. Apie kongresą informavo narius posėdyje spalio 10 d., t.p. paskelbė straipsnį Literatūroje ir mene.

 

Lietuvių PEN centras, kaip ir kasmet, buvo atstovaujamas (Herkus Kunčius) Bronio Savukyno premijos komisijoje. 2017 m. gruodžio mėn. laureatu išrinktas Petras Kimbrys.

Lietuvių PEN centras, kaip ir kasmet, organizavo Metų vertėjo krėslo premijos laureato išrinkimą ir krėslo įteikimo iškilmes. 2018 m. laureate tapo Irena Aleksaitė už Witoldo Gombrowicziaus knygos Lenkiški prisiminimai vertimą iš lenkų kalbos (komisijai vadovavo Vladas Braziūnas).

 

2017 m. spalio mėn. PEN centras padėjo surengti spaudos konferenciją dėl vokiečių organizuojamo dramaturgijos konkurso Baltijos šalims.

Gruodžio mėn. Lietuvių PEN centro pirmininkas paskelbė atvirą laišką PEN America, atsakydamas į priekaištus Lietuvos valstybei dėl reakcijos į Rūtos Vanagaitės pareiškimą.

 

Sustabdyta Tomo Staniulio narystė jo paties prašymu. Šiuo metu Lietuvių PEN centras turi 33 narius, iš jų 9 gyvena užsienyje, jų dalyvavimas metiniuose susirinkimuose neprivalomas.

 

Per ataskaitinį laikotarpį (nuo 2017 m. balandžio 20 d. iki 2018 m. balandžio 18 d.) išlaidos sudarė 339,60 €: 240 € – metinis mokestis Tarptautiniam PEN, 62,28 € – metinis interneto svetainės palaikymo mokestis, 34,32 € – mokesčiai už banko paslaugas. Pajamos iš nario mokesčio – 229,24 €. Galutinis likutis – 179,48 €.

 

Lietuvių PEN centro pirmininkas

 

Laimantas Jonušys