į pradžią turinys susisiekite

Naujienos, veikla
spausdinti
Pareiškimas dėl LRT kontrolės

2018 m. spalio 30 d.

Lietuvių PEN centras

 

PAREIŠKIMAS

 

Reiškiame susirūpinimą dėl Lietuvos Respublikos Seimo laikinosios tyrimo komisijos išvadų dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos valdymo, finansinės ir ūkinės veiklos. Manome, kad Lietuvos visuomeninio transliuotojo finansine ir ūkine veikle turi rūpintis kompetentingos valstybės įgaliotos institucijos, o ne įstatymų leidėjas. LR Seimo laikinosios komisijos išvadose siūloma sutapatinti svarbiausio LRT valdymo organo – LRT tarybos – narių rotaciją su politinės valdžios kaita, suformuoti nuo politikų priklausančią valdybą, t. y. politizuoti visuomeninio transliuotojo valdymą, paversti jį valstybiniu, priklausomu nuo politikų ir atskaitingu jiems. Tokie siūlymai nedera su demokratinės valstybės principais ir gresia žodžio bei išraiškos laisvės suvaržymais.