į pradžią turinys susisiekite

Naujienos
spausdinti
Pakartotinis susirinkimas

Informuojame, jog spalio 12 dieną neįvykus Lietuvių PEN centro visuotiniam ataskaitiniam rinkiminiam susirinkimui, pakartotinis Lietuvių PEN centro visuotinis ataskaitinis rinkiminis susirinkimas įvyks 2021 m. spalio 28 dieną 17 val. 00 min. adresu K. Sirvydo g. 6, Vilnius (PEN centro salėje, Lietuvos rašytojų sąjungos rūmuose).

Pakartotinio Lietuvių PEN centro visuotinio ataskaitinio rinkiminio susirinkimo darbotvarkė:

1.       Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

2.       Valdybos pranešimo dėl dalyvių mandatų tvirtinimas.

3.       Lietuvių PEN centro pirmininko ir valdybos ataskaita.

4.       Finansinė ataskaita.

5.       Revizijos komisijos ataskaita.

6.       Lietuvių PEN centro pirmininko rinkimai.

7.       Valdybos rinkimai.

8.       Revizijos komisijos rinkimai.

9.       Kiti klausimai.

Kviečiame visus dalyvauti,

Lietuvių PEN centro valdyba

2021 m. spalio 13 d.