į pradžią turinys susisiekite

Naujienos
spausdinti
Pakartotinis susirinkimas

Mieli kolegos,

2022 m. gegužės 5 d. Lietuvių PEN centro narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas neįvyko, nesusidarė kvorumas. Todėl visus kviečiu į pakartotinį ataskaitinį susirinkimą, kuris vyks 2022 m. gegužės 24 d. 18 val. 00 min. Lietuvių PEN centro salėje (K. Sirvydo g. 6, Vilnius)

Pakartotinio Lietuvių PEN centro narių visuotinio ataskaitinio susirinkimo darbotvarkė yra:

 

1.       Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimai.

2.       Valdybos pranešimo dėl dalyvių mandatų tvirtinimas.

3.       Lietuvių PEN centro pirmininko ir valdybos ataskaita.

4.       Finansinė ataskaita.

5.       Revizijos komisijos ataskaita.

6.    Kiti klausimai.

 

Kviečiu visus dalyvauti,

Lietuvių PEN centro prezidentas

Gintaras Bleizgys