į pradžią turinys susisiekite

Apie mus » Istorija
spausdinti

Tarptautinis PEN klubas, įkurtas 1921 metais Londone grupės anglų rašytojų iniciatyva, yra nepolitinė organizacija, jungianti įvairių pažiūrų autorius, pritariančius Chartijos tikslams ir įsipareigojančius juos vykdyti tiek savo šalyje, tiek tarptautiniu mastu. Šiuo metu Tarptautinio PEN klubo centrai veikia daugiau nei šimte pasaulio šalių ir vienija daugiau nei penkiolika tūkstančių narių. Jų veiklą koordinuoja Londone įsikūrusi centrinė būstinė. Tarptautiniame PEN klube veikia keturi komitetai: Kalinamų rašytojų, Taikos, Lingvistinių teisių ir Moterų. Tarptautiniam PEN klubui yra vadovavę nemaža pasaulyje gerai žinomų rašytojų, tarp jų Johnas Galsworthy, Heinrichas Böllis, Arthuras Milleris, Mario Vargas Llosa, Homero Aridji, Jiří Gruša… 2015 m. Kvebeke (Kanada) vykusiame kongrese pasaulio rašytojų asociacijai vadovauti pirmą kartą išrinkta moteris – amerikietė Jennifer Clement, gyvenanti Meksike ir atstovaujanti Meksikos PEN centrui.

1989 metų gegužės 11 dieną Tarptautinio PEN klubo kongrese Maastrichte (Olandija) Lietuvių PEN centras buvo priimtas visateisiu klubo nariu ir įregistruotas organizacijos valdybos būstinėje Londone. Lietuvių PEN centras anuomet buvo pirmoji lietuvių visuomeninė organizacija, priimta į pasaulinę visuomeninių organizacijų bendriją, nepriklausomai nuo SSRS.

1990 metų gruodžio 27 dieną įvykęs Lietuvių PEN centro visuotinis susirinkimas patvirtino Lietuvių PEN centro įstatus.

Lietuvių PEN centro vadovais buvo rašytojai Romualdas Lankauskas, Kornelijus Platelis, Galina Baužytė-Čepinskienė, Almantas Samalavičius, Herkus Kunčius. 2015 metų kovo mėnesį visuotiniame LPENC susirinkime prezidentu išrinktas vertėjas ir literatūros kritikas Laimantas Jonušys.

Per daugiau nei dvidešimt Lietuvių PEN centro veiklos metų jo nariais buvo dešimtys žinomų lietuvių literatūros kūrėjų ir intelektualų, tarp jų Petras Dirgėla, Eugenijus Ignatavičius, Ričardas Gavelis, Jurga Ivanauskaitė, Albertas Zalatorius, Algirdas Landsbergis ir kt. Lietuvių PEN centro atstovai dalyvavo pasauliniuose Tarptautinio PEN klubo kongresuose Maastrichte, Toronte, Varšuvoje, Vienoje, Edinburge, Berlyne, Bogotoje, Dakare, Lince, Tokijuje ir kitur, taip pat įvairiose šalyse surengtose regioninėse konferencijose ir seminaruose.

Savo veiklos pradžioje Lietuvių PEN centras išleido vieną pirmųjų šalyje pasirodžiusių leidinių anglų kalba ,,Rage of Silence”, kuriame buvo pristatyta šiuolaikinė lietuvių eseistika ir publicistika.

Lietuvių PEN centras paskelbė daugiau nei dvi dešimtis pareiškimų aktualiais Lietuvos ir pasaulio visuomenės gyvenimo klausimais, ne kartą smerkė žmogaus teisių ir žodžio laisvės pažeidinėjimus Lietuvoje, Čečėnijoje, Baltarusijoje, Kinijoje ir kitur, kartu su kolegomis iš kitų šalių parengė keletą rezoliucijų, primtų Tarptautinio PEN klubo kongresuose. Lietuvių PEN centras yra surengęs literatūros skaitymų, diskusijų, visuomeninių akcijų, jo nariai yra paskelbę įvairių aktualių pasisakymų spaudoje ir radijo laidose, atkreipdami visuomenės ir valdžios institucijų dėmesį į žodžio laisve  ir kūrybinei saviraiškai, taip pat Lietuvos kultūros sklaidai kylančias problemas.